Strömborgska skolan, Borgå

[:sv]

(Bild från skolans internetsida)

Strömborgska skolan är en enhetlig grundskola på västra åstranden i Borgå med förskolklass och årskurserna 1-9. Skolan fick ett nytt skolhus hösten 2020 då den flyttadse från östra åstranden. Eleverna i årskurs 0-6 gick tidigare i Näse skola eller Saxby skola.

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/stromborgskaskolan

Ströhö

(foto 2014)

I detta hus verkade Strömborgska läroverket fram till övergången till grundskolan 1975 varefter skolan blev en högstadieskola med årskurserna 7-9. Dessförinnan fanns det planer på att göra skolhuset till ett nytt stadshus.( https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/19/nar-eleverna-flyttar-ut-flyttar-stadsdirektoren-in-stromborgska-skolan-kan-bli)

Strömborgska läroverket grundades 1863 av Wilhelmina Nordström som en skola för fruntimmer. År 1978 övertogs skolan av Johan E. Strömborg som fungerade som rektor till år 1900 och genom sin uppskattade verksamhet kom att ge skolan sitt namn.

Skolans ägare: 1863-1878 Wilhelmina Nordström, 1878-1900 Johan E.Strömborg, 1900-1913 Anders Allardt, 1913-1972 Privata Svenska Fruntimmersskolans i Borgå Aktiebolaget, 1972-1975 Borgå stad.

 

Strömborgska skolans gamla skolhus före nybygget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.