Svenska normallyceum på Unionsgatan (Norsen), Helsingfors

Norsen på Kaserngatan 1867 – 1878.

Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning. Skolan låg åren 1867-1878 vid Kaserngatan 48. Därifrån flyttade skolan till en hyrd lokal vid Bangatan 2 tills den av Axel Hampus Dahlström ritade skolbyggnaden uppfördes 1880 på Unionsgatan i Gardesstaden.

Norsen

(Foto MG 2017)

Skolan var bara för pojkar, men 1974 sammanslogs den med Svenska flicklycéet i Helsingfors och blev en samskola.

  • Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *