Vasa yrkeshögskola, Vasa

 

Vasa yrkeshögskola

Vaasan ammattikorkeakoulu 2018

Aktiebolaget Vasa yrkeshögskolaVaasan ammattikorkeakoulu (förkortad VAMK eller Vamk) är en branschövergripande högskola. Vamk utbildar tradenomeringenjörerrestonomersjukskötarehälsovårdare och socionomer på finska, svenska  och engelska. Förutom utbildning erbjuder Vamk forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som en integrerad del i undervisningen. Antalet studerande uppgår till 3 300. Det aktiva studielivet stöds av studentkåren VAMOK, som ordnar olika evenemang och fungerar som studerandenas intressebevakare.

Utbildningsområden

  • företagsekonomi
  • turism
  • hälsovård och det sociala området
  • teknik och kommunikation
  • informationsbehandling

Yrkeshögskolan ger utbildning i sammanlagt 17 utbildningsprogram. Förutom de finskspråkiga utbildningsprogrammen erbjuder Vasa yrkeshögskola tre engelskspråkiga utbildningsprogram. Som en betydande del av verksamheten vid Vamk hör samarbetet med arbetslivet. Yrkeshögskoleexamen består av yrkesteoretiska studier, arbetspraktik som lämpar sig för utbildningsområdet samt av lärdomsprov.

Ungefär 500 studerande studerar i tio vuxenutbildningsprogram som leder till examen. Öppna yrkeshögskolan ger möjlighet att komplettera yrkeskompetensen eller att studera med sikte på en examen. Vamk erbjuder även utbildningsprogram som leder till högre högskoleexamen. Skolans specialiseringsstudier är avsedda för personer i arbetslivet som behöver komplettera sitt yrkeskunnande. Dessutom ordnas kompletteringsutbildning för företag och samfund inom yrkeshögskolans samtliga utbildningsområden.

Internationalism samt flerspråkighet och kulturell mångfald är en fast del av undervisningen och den dagliga verksamheten vid Vasa yrkeshögskola. Varje år studerar 300 utländska studerande vid Vamk för att erhålla examen. Dessutom har yrkeshögskolan cirka 80 utbytesstudenter.

Varje studerande kan skaffa sig internationell erfarenhet genom att avlägga en del av sina studier eller sin arbetspraktik utomlands. Varje år skickar Vamk ut cirka 150 studerande till olika delar av världen.

Vamk erbjuder tidsenliga och högklassigt utrustade undervisnings- och forskningsutrymmen i stadens centrum och Brändö. I forsknings- och undervisningslaboratorium Technobothnia har teknikstudenter möjlighet att fördjupa sig i branschens nyaste tillämpningar och medverka i projekt i samarbete med företag. Vetenskapsbiblioteket och lärocentret Tritonia betjänar forskningen, utbildningen och studierna vid högskolorna i Vasa. m att finna de mest lämpliga praktikplatserna och lärdomsprovsteman för studerande.

Källor:

Svenskspråkiga läroanstalter

Vasa yrkeshögskola

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.