[:sv]Vikinga skola, Vasa[:]

[:sv]Vikinga skola, Vasa

(foto 2019)

Skolan ligger i stadsdelen Vikinga, ett par kilometer utanför Vasa centrum. I Vikinga skola går barn, vilka i huvudsak kommer från Brändö, Vikinga, Hemstrand och Dragnäsbäck. Vikinga skola strävar till att lära eleverna arbeta självständigt och att ta ansvar för sitt eget arbete. Skolan prioriterar en trygg och trivsam arbetsmiljö; var och en har rätt till arbetsro. För elever med särskilda behov kan skolan erbjuda specialundervisning på deltid och undervisning i liten grupp i åk 1-3 respektive åk 4-6.

Skolan är sedan våren 2009 en Grön Flagg-skola vilket innebär att skolan arbetar målinriktat och systematisk kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Inom ramen för skolans antimobbningsarbete jobbar skolan utifrån det riksomfattande KiVa- programmet.

Till KiVa skolans hemsida via denna länk.
Till Gröna Flaggans hemsida via denna länk.

I samma hus verkar såväl förskola som morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Vid overgången till grundskolan 1975 ersatte Vikinga skola Brändö-Dragesbäck-Vikinga folkskola som hade grundats 1869 som Brändö folkskola. Denna fungerade länge i olika upphyrda utrymmen tills den 1891 erhöll egna utrymmen i ett nytt skolhus på Wolffska vägen 30. Det egna skolhuset tillkom på initiativ av skolinspektör Hj. Hjelt.

Sex år senare inrymdes i samma skolhus också en finskspråkig folkskola.

(foto ur boken Svanljung Knut: Vaasan kansakoulut 1869-1919, Vasa 1919, 123)

Senare när folkskolan var tvungen att flytta ut från det gamla skolhuset verkade skolan under en mellanperiod i Dragesbäck, men kallades i folkmun för Metvikens skola. Före övergången till grundskolan verkade skolan i stadsdelen Vikinga där den nuvarande grundskolan är belägen.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.