Villmanstrands pedagogi, Villmanstrand

Från 1745 verkade i Villmanstrand ett pedagogi i de områden i Viborgs län som hade överförts till Ryssland 1710 ett pedagogi. I denna skola undervisades religion, aritmetik och skrivning samt de djäknar som hade fallenhet och råd därtill i vetenskaper och lärda språk. Skolan hade endast en lärare. Ryskan torde ha ingått i läroplanen, men något systematiskt försök att russifiera området gjordes inte i detta skede. Enligt Katarina II:s skolordning 1783 blev detta en två-årig liten folkskola. Då djäknarna ofta gick flera år på varje klas blev skolan i praktiken 4-6-årig. Undervisningsspråket i skolan var tyska och ryska beroende på lärarens modersmål. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. I skolan torde också ha använts finska och svenska.

 

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.