Åbo dövstumskola, Åbo

Oskar Malm

Carl Oskar Malm

Specialundervisningenhade inletts i Åbo redan 1860 före folkskolan grundades med en statlig skola för dövstumma barn. Eleverna kom från nästan hela landet. Åboeleverna utgjorde bara 5 %. Undervisningen gavs på både finska och svenska. Tilll en början verkade skolan i en byggnad vid Agricolagatan 1. Hösten 1899 fick skolan ett eget hus och en särskild internatbyggnad eftersom eleverna från andra delar av landet behövde bo i internat. Skolans första lärare Carl Oskar Malm vbar själv döv. (Ikonen 2017, 45) C.O. Malm ses som det finska teckenspråkets och dövsamhällets fader i och med att han startade dövundervisningen i Finland på 1840-talet. Dövundervisningen lade grunden för dövsamhället och därigenom också för föreningsverksamheten. Malm var synnerligen begåvad och händig, intresserad av såväl språk som astronomi och utbildad snickare. Han avled som endast 37 år gammal år 1863.

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo aspeglar sin tid.  140 år allmänbildande undervisning 1972-2012. Åbo 2017.

Internet 7.7.2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *