Åbo dövstumskola, Åbo

                                                                                                          Skoldatabasen

Oskar Malm

Carl Oskar Malm

Specialundervisningenhade hade inletts i Åbo redan 1860 före folkskolan grundades med en statlig skola för dövstumma barn. En yngling frrån Pargas placerades av fattifvårdsdirektionen i dövstmskolan i Åbo 1860 (Pargasbygdens historia III,333)Eleverna kom från nästan hela landet. Åboeleverna utgjorde bara 5 %. Undervisningen gavs på både finska och svenska. Tilll en början verkade skolan i en byggnad vid Agricolagatan 1. Hösten 1899 fick skolan ett eget hus och en särskild internatbyggnad eftersom eleverna från andra delar av landet behövde bo i internat. Skolans första lärare Carl Oskar Malm vbar själv döv. (Ikonen 2017, 45) C.O. Malm ses som det finska teckenspråkets och dövsamhällets fader i och med att han startade dövundervisningen i Finland på 1840-talet. Dövundervisningen lade grunden för dövsamhället och därigenom också för föreningsverksamheten. Malm var synnerligen begåvad och händig, intresserad av såväl språk som astronomi och utbildad snickare. Han avled som endast 37 år gammal år 1863.

  • Cedelöf Johanes: Pargasbygdens historia III. Åbo 1967
  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo aspeglar sin tid.  140 år allmänbildande undervisning 1972-2012. Åbo 2017.

 

Internet 7.7.2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.