Åbo handelsinstitut/handelsskola, Åbo

Åbo handelsinstitut 1936

Åbo handelsinstitut 1936

Åbo handelsinstitut

(Foto av handelsinstitutet 1890 framlagt på Söderlångvik gård 2018)

Historien för Stiftelsen för Åbo handelsinstitut sträcker sig egentligen ända tillbaka till 1838, då Åbo fick tillstånd av senaten att grunda Finlands första handelsskola. Åbo handelsinstitut vid Eriksgatan 23. Amos Andersson var elev 1896-1898 i skolan då den verkade i denna byggnad. Handelsskolan fick i början sina lärare från Sverige. Finlands merkantila utbildning var länge koncentrersad till denna skola. Förutom merkantila ämnen kunde man i skolan studera bla. engelska, tyska och ryska.

Mellan 1839 och 1983 verkade Åbo handelshögskola. 1983 slogs den samman med Turun kaupungin kauppakoulun och blev Turun kauppaoppilaitos – Åbo handelsinstitut, som 1998 slogs samman med dåvarande Turun ammattiopisto, Turun ammattikorkeakoulu och Turun terveydenhoitolaitos till Turun ammattiopisto-Åbo yrkesinstitut.

I skolan fanns både en finsk- och en svenskspråkig avdelning. En tvåspråkig berättelse över läroverkets 97:de verksamhetsår 1935-1936 har sammanställts. Institutet var två-årigt. År 1935-36 hade institutet 99 svenskspråkiga studerande av vilka 75 % var manliga och 50 5 var hemma från Åbo. Medelåldern var 19 år, men den yngsta var 15 och den äldsta 24 år. Av eleverna 83,3 % hade gått minst mellanskolan, men ingen hade avlagt studentexamen. 35 % av eleverna var frielever.

Läroplanen omfattade de obligatoriska ämnena: bokföring och kontorsarbete 5 vt, Handelskorrespondens 1 vt, Handels o.a. räkning 4 vt, Handelslära och -rätt 3 vt, Nationalekonomi och statistik 2 vt i klass II, Handelshistoria och handelsgeografi 3/2 vt, Varukunskap 2 vt i klass II, Kemi och fysik 2 vt i klass I, Svenska 2 vt, Finska 4 vt, Välskrivning 2 vt, Maskinskrivning 2 vt, samt de frivilliga ämnena tyska 4 vt och engelska 4 vt samt stenografi. Inga grupper hade bildats i ryska och franska.

Å Handelsinstitut elever o lärare

Åbo handelsinstitut, klass I 1935.

Turun kauppaopisto. Kertomus oppilaitoksen 97:nnestä toimintavuodesta 1935-36. Handelsinstitutet i Åbo. Berättelse över läroverkets 97:de verksamhetsår 1935-36. Turku 1936.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *