Åbo trivialskola, Högre elementarskolan, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Äbo trivialskola

De av Åbo Katedralskolas klasser som efter 1630 fortsatte som trivialskola verkade i ett avlångt krökt hus i den nordvästra delen av kyrkomuren. Huset hade förmodligen byggts på 1600-talet. Den ofta nyttjade karcern, som var skolans arrest, var inte större än en väl tilltagen hundkoja. Den låg i nordöstra ändan av byggnaden, Skolhuset var byggt i sten ovanpå muren. Då hade skolan fem ordinarie lärare: rektor, subrektor, två kolleger och en praeceptor, som senare kallades apologist och skötte nybörjarundervisningen och undervisningen av de djäknar som inte ämnade bli präster. Då kung Karl XI i Sverige slopade apologistklassen för lägre borgerlig bildning bibehölls den ändå i Åbo. Lärarkåren utökade senare. Skolan hade en ibland två särskilda lärare i musik, men dessa hade en relativt låg status i lärarkollegiet eftersom musikundervisningen närmast bestod av psalmsång.

  • Hanho J.T. Suomen oppikouloulaitoksen historia I-II. WSOY. Porvoo 1947 och 1955.
  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 når av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo, 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.