Veckoski skola, Andersböle-Veckoski, Norrveckoski, Söderveckoski folkskola, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

Då man i Söderveckoski önskade egen skola 1889 avslogs anhållan av kommunalstämman. Senare godkändes dock Veckoski folkskoledistrikt. När sedan Ludvig Standertskiöld skänkte sin privata folkskola på Boe gård till kommunen mottogs den gärna för då behövde man inte bygga någon skola i Söderveckoski.

Andersböle-Veckoski folkskola blev efter övergången till grundskolan Andersböle-Veckoski skola. Skolan hade grundats 1934, men är numera indragen. År 1973 slogs Andersböle och Söderveckoski distrikt ihop. Undervisningen upphörde också i Norrveckoski.

Erik Eriksson (1825-1912) började på 1850-talet hålla skola i Söderveckoski. Han började som snickargesäll och vistades många år i St. Petersburg, men var sjuklig  och började därför försörja sig genom att lära barnen läsa. Senare blev han lärare vid den ambulatoriska skolan.

Jakob Forsberg (1852-1938) undervisade också i Söderveckoski. Han hade gått ett par klasser i högre elementarskolan i Borgå. Han blev först lärare vid den ambulatoriska skolan, men flyttade sedan till Söderveckoski där han vid sidan av prediko- och kolportörsverksamhet fortsatte att att undervisa barn fån Söder- och Norrveckoski, Andersböle och Mickelsböle ända fram till början av 1900-talet då byn fick småskola. Åren 1906-1916 var han föreståndare för en uppfostringsanstalt i Söderveckoski för pojkar från Helsingfors.

Fru Alma Ask (född Moikku 1859 i Viborg) höll småbarnsskola i Norrveckoski omkring år 1890.  Efter att ha gift sig med en handelsagent från Sverige flyttade hon från Uppsala till Norrveckoski där hon upprätthöll “Weckoski privata folkskola”. Skolan uppgavs vara den äldsta i sin trakt och läsåret 1890-91 hade den 38 elever, som tack vare lärarinnans intresse och skicklighet i allmänhet gjort rätt goda framsteg. I högre grad än andra bylärare upprätthöll hon tydligen en verklig skola. Det nämnda läsåret höll hon årsexamen “i närvaro av en jämförelsevis talrik menighet”. Hon ägnade sig också åt folkbildningsverksamhet för vuxna.

(Silén 1997, 386-387)

Norrveckoski folkskola verkade 1894-1973.

Veckoski skola låg på Söderveckoskivägen 471 i Andersböle.

Föreståndare i Norrveckoski folkskola: Emilia Forsblom 1894-1909, Ingrid Alm 1909-47, Arne Gustafsson 1947-50, Kurt Lindholm 1950-51, Åke Schrey 1951-72, Denice Sjöström 1972-73.

Söderveckoski folkskola verkade 1903-1966.

Föreståndare vid Söderveckoski folkskola: Frans Rudolf Backström 1903-04, Walter Byman 1904-23, Lisa Lönnberg , vikarie 1922, Hjalmar Strandberg, vikarie 1923, Hjalmar Smeds 1923-49, Per-Gustaf Ahrenberg, vikarie 1942, Gretel Öhman 1950-51, Ulla Åkerlund 1951-52, Börje Salenius 1952-73, Ulla Åkerlund vikarie 1954 och 1966.

Föreståndare för Andersböle folkskola: Anders Salenius 1973 –

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.