Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötet 9.6.2021 kl. 16, sal 300, Aaltonuniversitet, byggnad E på Runebergsgatan 16-18, Helsingfors

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Erik Geber kl. 16.05.
 2. Till mötesordförande valdes Erik Geber, sekreterare Martin Gripenberg, protokollsjusterare Urban Fellman
 3. Konstaterades att annons hade ingått i Hufvudstadsbladet och mötet hade utannonserats både på Facebook och på föreningens hemsida. Närvarande var Erik Geber, Pertti Hakala, Marianne Lindberg och Urban Fellman samt på distans Ingeborg Rask och Henry Rask.
 4. Erik Geber presenterade föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 – 2021. Föreningen har 50 medlemmar. Verksamhetsberättelsen godkändes.
 5. Bokslutet för år 2021 presenterades av föreningens ekonom Marianne Lindberg. Hälften av medlemmarna hade vid senaste publicering betalat medlemsavgiften. Saldot 31.12.2020 var 2694.77. Något fondbidrag hade inte erhållits för verksamhetsåret. Verksamhetsgranskaren Veronica Fellmans rapport upplästes. Henry Rask föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilken beviljades.
 6. Urban Fellman och Ingeborg Rask återvaldes som styrelsemedlemmar för treårsperioden 2021 – 2024 och Veronica Fellman som verksamhetsgranskare.
 7. Beslöts bibehålla medlemsavgiften 10 € att betalas vartannat år i samband med publiceringen av Skolhistoriskt Arkiv.
 • Vid en diskussion om föreningens kommande verksamhet konstaterades: SA 38 publiceras med föreningens egna medel
 • Ett publikationsseminarium ordnas kring 12.10.221
 • Föreningens styrelsemedlemmar intensifierar medlemsvärvningen.
 • Föreningen samarbetar med Suomen koulutus ja kasvatushistoriallinen seura om insamling av minnesanteckningar samt en digital samling av skolplanscher.
 • Ordföranden initierar en grundligare diskussion med Svenska Folkskolans vänner om innehåll och finansiering av publikationen SA 39.
 • En utflykt ordnas till självkostnadspris t.ex. till Sibbo skolmuseum.
 • Föreningens Facebooksida aktiveras med skolbilder och uppgifter
 • Föreningens vetenskapsblogg kompletteras med texter av fler författare. Syftet med bloggen är att upplysa allmänheten om hur våra skolor har utvecklats samt involvera den i en diskussion om skolutveckling.
 • Föreningens Skoldatabas över de svenskspråkiga skolorna i Finland diskuteras och kompletteras.
 1. Inga övriga ärenden upptogs till behandling.
 2. Mötet avlutades kl. 16.45.

 

Erik Geber                                                                  Martin Gripenberg

ordförande                                                                 sekreterare

 

 

Urban Fellman

protokollsjusterare

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.