Årsmötesprotokoll 2022

Skolhistoriska föreningen i Finland rf (SSFF)

årsmöte 9.6.2022 kl.15.00 i Aalto universitet, byggnad E på Runebergsgatan 16-18, sal 309.

 

 1. Ordförande Erik Geber öppnade mötet kl.15.05.
 2. Till mötets ordförande valdes Erik Geber och sekreterare Martin Gripenberg
 3. Till protokollsjusterare valdes Urban Fellman och Marianne Lindberg
 4. Konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutförfört. Officiell kallelse har skett med annons i Hufvudstadsbladet. Därtill har årsmötet annonserats på föreningens hemsida och kallelse sänts per e-post till alla medlemmar som har meddelat sin e-postadress. Närvarande var fem personer: Erik Geber, Pertti Hakala, Urban Fellman, Marianne Lindberg och Martin Gripenberg.
 5. Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet presenterades, bokslutets resultat är 375 euro. Verksamhetsgranskaren har i sitt utlåtande inte haft skäl att påpeka något mot föreningens verksamhet. Styrelsens ansvarsfrihet
 6. Förrättades val av medlemmar till styrelsen enligt § 4 i stadgarna, samt av en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna. I tur att avgå var föreningens ordförande Erik Geber och föreningens ekonom Marianne Lindberg. Båda återvaldes för treårsperioden 2022-2024, men Erik Geber åtog sig uppdraget bara för ett år och för Marianne Lindberg utgjorde villkoret att Ingeborg Rask åtar sig att ekonomuppdraget. Till verksamhetsgranskare återvaldes Veronica Fellman med Joachim Mickwitch som suppleant.
 7. Beslöts att bibehållas medlemsavgiften 10 euro, men så att den uppbäras årligen för att underlätta föreningens likviditet. Tidigare har medlemsavgiften uppburits i samband med att föreningen publicerat ett nytt nummer av Skolhistoriskt Arkiv.
 8. Övriga ärenden:
 9. Beslöts inleda en kampanj för medlemsvärvning. Pertti Hakala åtog sig att skriva en text för att intensifiera medlemsvärvningen.
 10. Beslöts att i början av september ordna ett konstituerande styrelsemöte vid vilket linjerna för SA 39 dras upp kring temat Skolan i undantagstider.
 11. Beslöts inleda åtgärder för att finna en ny ordförande för föreningen emedan Erik Geber inte önskade sitta som ordförande hela treårsperioden.

 

På föreningens vägnar

 

Erik Geber, ordförande                             Martin Gripenberg, sekreterare

 

Protokollsjusterare:

 

Marianne Lindberg                                   Urban Fellman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.