Attu folkskola, Pargas

                                                                                                                 Skoldatabasen

Attu småskolan verkade 1899

Attu folkskola verkade 1897-

Skolan grundades av Ernst Lundberg vid sågverket Attu Aktiebolag. Kommunen låter uppföra ett skolhus på donerad tomt och 1897 kunde skola inleda sin verksamhet med J.Alfred Ahlfors som lärare. Under sin tvååriga tjänstgöring hann han grunda Attu ungdomsförening. 1899 grundade Attu ungdomsförening Attu småskola. Folkskolläraren Johan Emil Wikström blev ordinarie lärare från 1901. De täta lärarombytena pga. att lärare avlider avbröt det arbete till det egna samhälles bästa som skolan var avsedd att utföra. Först med Emil Wikström får solan stadga då han arbetar 25 år vid skolan. Sågrörelsen fick emellertid kämpa med svårigheter och arbetarstammen växlade därför, vilket märktes i skolan. I november 1914 hade elevantalet ökat i den grad att inspektorn yrkade på att en biträdande lärarinna skulle anställas, men då världskriget vållade avbräck i sågrörelsens verksamhet anhöll skolan om anstånd med anställandet eftersom sågdriftens indragning väntades minska elevantalet drastiskt. Direktionen föreslog i stället att eleverna från utöarna Heisala, Trollö, Kuggö och Skjutskär skulle överföras till Vånå skoldistrikt Där skolan ännu hade utrymme. Först efter kriget när livet kom i gen kommit i normala gängor anställde så e biträdande lärarinna.  År 1929 planerade kommunalfullmäktige en ombyggnad av skollokalen så att en biträdande lärarinna skulle kunna anställas, men åter måste direktionen be om uppskov emedan det nu  såg ut som om sågverksamheten skulle läggas ned.. Påföljande höst blir tjänsten överflyttad till Skräbböle.

Underhållet av skolan blev betungande och kommunen övertog skolan 1920, även om Lundberg redan år 1896 hade önskat att kommunen skulle ha övertagit den. År 1934 hade skolan 55 elever i högre och 19 elever i lägre folkskolan. (Stenvall 1934, 47, 63) i Skolan verkade ännu då den hörde till landskommun som existerade 1948-1967.

Den lägre skolan underhölls förs av ungdomsföreningen men övertogs sedan av kommunen då kostnaderna blev för betungande och hyra började behöva erläggas för lokalen.

Lärare i högre skolan: J.A. Ahlfors 1897-1900, Karl Engroos 1900-01, Emil Wikström 19012-26, Sig. Wikström 1926-

Biträdande lärarinna Annie Granlund 1922-23, Karin Eliaeson 1923-31

Lärare i lägre skolan: Irene Holmberg (Kullström) 1899 (Stenvall 1934, 89-91)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.