Bjärnå kyrkoby folkskola, Bjärnå

                                                                                                          Skoldatabasen

Bergsrådet Albert von Julin lät år 1872 grunda en privat svenskspråkig folkskola i Bjärnå. Som första lärare anstäldes Abraham Björk. Denna fick kämpa hårt för att få elever till skolan, emedan lokalbefolkningen i Bjernå liksom på många andra orter fruktade att de folkskollärare som sedan 1863 hade utbildats vid Jyväskylä folkskollärarseminarium skulle påverka ungdomarna sålunda att de inte skulle vara benägna att fortsätta i sina fäders yrken. Då denna folkskola senare övertogs av kommunen torde undervisningsspråket ha bytts till finska.

 

(Granholm, Häggblom 1968, 372)

  • Granholm Helge, Häggblom Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.