Björneborgs svenska folkskola, Björneborg

                                                                                                                 Skoldatabasen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björneborgs svenska samskola.(Foto MG 2022)

Den första folkskolan grundades i Björneborg av prästen Herman Hellén är 1856. Skolan verkade i tre år och under den tiden gick hr 150 elever. Skolan verkade enligt Bell-Lancaster systemet så att de mest begåvade eleverna fungerade som hjälplärare. Den första egentliga folkskolan grundades 1 februari 1860 på tomt 30 vid Östra tullen. Medel för folkskolan hade erhållits av Björneborgs första bokhandlare ochägare till ett boktryckeri K.F. Sjöblom som hade testamenterat största delen av sin egendom omkring 5000 silverrubler för grundandet av en folkskola på villkor att läraren skulle vara vigd till präst och årligen hålla 12  predikningar i stadens kyrka. I skolbyggnaden kom att verka både en svensk- och en finskspråkig grupp där gossarna och flickorna turvis gick i skola.

  • Haanpää Riina  & Raike Eeva (toim.): Kertomusten Reposaari. Satakunnan historiallinen seura, Harjavalta. Satakunta XXXIII. Singsby 2018.
  • Heilä-Ylikallio Ria: Författaren Torsten Helsingius som pedagog vid Svenska samskolan i Björneborg 1920-1957. Ingår i Skolhistoriskt Arekiv 29. Helsingfors 2003.
  • Malmström Björn-Olof: Björneborgsskolan sattes på prov på 1970-talet (SA31, 2007)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.