Björneborgs trivialskola, Björneborg

                                                                                                                                 Skoldatabasen

I många handlingar från 1700-talet gällande Björneborgs trivialskola beklagar man djäknarnas bristande kunskaper i svenska. År 1732 bestämde skolans rektor i samband med årsexamen att eleverna och i synnerhet de som kom från helfinska hem under sommaren skulle översätta Kristi lidandes historia från svenska till finska samt att eleverna i högsta klassen skulle tala latin sinsemellan, men i alla andra klasser svenska. I ett brev till riksdagen 1738 anhöll lärarkollegiet om en tredje kollega särskilt av den anledningen att till denna skola är nödvändigt att anta huvudsakligen sådana elever som aldrig har hört ett ord på svenska och än mindre lärt sig språket, vilket utgör en enorm nackdel och försenar utvecklingen av undervisningen. Ungdomen här kan inte träna sig i att tala svenska utanför skolan på samma sätt som i många andra städer eftersom stadens invånare hos vilka de är inhysta använder endast finska i sitt umgänge. Emellertid grundades inte en tredje kollegatjänst vilket medförde att förhållandena i skolan förblev oförbättrade. År 1748 bestämde domkapitlet att finskspråkiga djäknar som inte kunde läsa svenska och inte förstod språket och följaktligen i onödan tillbringade sin tid i skolan inte längre skulle få antas till skolan. Under de dåtida förhållandena kunde denna bestämmelse emellertid inte strikt eftertlevas. I ett protokoll från 1760 framhöll skolans lärarkår att “Till följd av att det finska språket har blivit högst vanligt bland de unga djäknarna togs ett beslut, med tanke på nackdelarna, att lärarna skulle hålla ett öga på att en så illa förankrad vana måtte förebyggas på alla sätt.” Efter påpekande från skolans inspektor anhöll skolans rektor 1784 om att stadens magistrat skulle avlöna en särskild barnalärare för att i synnerhet de finskspråkiga barnen var så illa förberedda inför skolstarten då de undervisas på svenska, men inte förstår ett ord.

Elevantal: år 1830 148, 1831 95, 1832 183, 1833 209, 1834 213, 1835 188 elever.

(Hanho 1955, 24)

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.