Borgå landskommun

I Borgå landskommun inleddes folkskoleundervisningen antagligen redan 1667 på helt privat initiativ av en f.d. skolelev Anders Jörensson, men han uppmanades att avvika från orten, ifall han inte lät pröva sig av prästerna. För övrigt inleddes folkskolundervisningen här något senare än i många andra kommuner, emedan där redan tidigt verkat privata lärare och skolor, vilket gjorde att behovet av regelrätt folkskola upplevdes som dyrt och rätt onödigt. I många utbildningsfrågor verkade landskommunen i nära samförstånd med Borgå stad. Så verkade Borgå landskommuns medborgarskolor av praktiska skäl hela tiden inne i staden.

Kommunens tvåspråkighet gjorde det nödvändigt att beakta de båda språkgruppernas delvis skilda behov. Folkskolorna var huvudsakligen enspråkigt svenska eller finska och placerade i de byar där språkgruppen hade många barn. För medborgarskolan planerades först en gemensam skolbyggnad, vilken dock aldrig blev av. Vid införandet av språkundervisning i folkskolan 1970 uppstod en konflikt om i vilken utsträckning det i de finskspråkiga folkskolorna skulle läsas svenska. 1.1.1974 fick Borgå landskommun finskspråkig majoritet.

1.8.1974 övergick skolorna i Borgå landskommun till grundskolan efter en förberedande process på några år. Under denna process hade en kamp utspelats om byskolornas existens, emedan man från Skolstyrelsens sida föredrog centralskolor i kommunerna. I Borgå landskommun vann emellertid byskolorna, eftersom de med sitt mindre elevantal skapade en intimare stämning mellan lärare och elever.

Viktiga åratal:

1858 Förordning som möjliggjorde grundande av folkskolor

1866 Förordning om att det måste finnas minst en folkskola i varje kommun

1870 Borgå församling anställde fem ambulatoriska skolmästare

1879 Prästgårdsbackens svenbska skoloa inleder verksamheten

1890 En kommitté tillsattes för att indela Borgå lk i folkskoldistrikt

1898 Folkskola bör grundas och distriktsindelning verkställas om minst 30 barn anmäler sig

1907 De enskilda folkskolornas direktioner svarar för förvaltningen på basen av kommunala anslag

1916 Borgå lk övertog alla förberedande småskolor. Av folkskolorna hade 8 elevbespisning.

1921 Lag om allmän läroplikt och särskilda skolutskott i kommunerna

1928 hade nästan all folkskolor i kommunen gratis elevbespisning

1945 Folkskolnämnden tillkommer

1948 Fri elevbespisning blev obligatorisk enligt lag (Selén, 1997, 429)

1958 Första kommunala tjänstemannen för skolfrågor anställs

1967 Skolplaneringskommitté tillsätts

1970 Skolplaneringskommissiuon tillsätts

1972 Svensk och finsk skoldirektör tillsätts

1975 Grundskolan införs i Borgå och hela Östra Nyland. Skolnämnden ersätter folkskolnämnden och grundskolråden folkskoldirektionerna.

1985 fick skoldirektionerna återuppstå (Selén 1997, 434)

(Borgå landskommun, 1980, 11, 23-29)

 

År 1997 sammanslogs Borgå landskommun med Borgå stad. (Internet)

 

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende. 1980.

Selén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.