[:sv]Dövskolan, Borgå[:]

[:sv]Dövskolan i Borgå var Finlands första statliga abnormskola. Skolan grundades 1853 men indrogs 1993 p.g.a. elevbrist, emedan bl.a. österbottniska döva föredrog andra skolor framom att flytta till Borgå.. Riksarkivets uppgifter om skolan är hemligstämplade med tanke på de studerandes rättsskydd. Uppgifter om skolan kan erhållas ur följande källor:

Närpes domsagas arkiv (VMA) (1853-1993)

Eriksson, Anna-Lena (1995) Dövskolan i Borgå 1946-1993

Eriksson Anna-Lena (1993) Dövskolan i Borgå 1946-1993 : en litteraturstudie om dövundervisningens historia samt Dövskolans i Borgå utveckling 1946-1993, pro gradu.[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *