Eckerö skola, Eckerö

Eckerö skola

(Bild enligt en sida på internet som fanns ännu år 2019)

Skolan hör till Södra Ålands högstadiedistrikt (2021).

Skolans kontaktuppgifter          Adress: Käringsundsvägen 16          22270 ECKERÖ

     telefon: +358(0)18 38 361

    e-post: eckero_skola(at)sahd.ax

Eckerö skola är belägen i byn Storby i Eckerö.

Läsåret 2020 – 2021 hade skolan 47 elever i årskurserna 1-6. På skolan arbetade fyra klasslärare, två timlärare, en specialklasslärare och tre assistenter. Vi har även några ambulerande timlärare. Skolan har sammansatta årskurser i åk 3-4 och i åk 5-6. Årskurserna 1 och 2 arbetar i år som sammansatt klass men med en timlärare i åk 2.

Skolans kunskapssyn

Kunskapen finns omkring eleverna. Skolans mål är att ta vara på elevernas intresse att lära sig genom att uppmuntra dem att själva ta reda på, söka och välja information från olika källor samt lära dem att kritiskt granska och strukturera den. De kunskaper som skolan lär ut skall vara kvalitativt goda. Vi skall sträva till en hög allmänbildning för att ge en god grund för vidare studier.

I skolans undervisning betonas

Vi betonar starkt baskunskaperna läsa, skriva, tala och räkna. Vi jobbar mycket kring läsning, genom att ha olika läsprojekt där hela skolan deltar.

Eckerö folkskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.