[:sv]Skarpans lägre elementarläroverk, Sund[:]

[:sv].Skarpans

(bild ur Skolhistoriskt Arkiv 20/1989,52 ingår i Stina Collerus artikel: Frans Petter von Knorring -Utveckling av Ålands skolväsen).

Ålands lägre tvåklassiga elementarläroverk förlades 1844 till en lokal i Skarpans garnisionsområde, Sund som upphyrdes av handlanden Matvejev. Skolans elevmaterial var brokigt med c. 1/3 söner till officerarna. Men skolan besöktes dock främst av åländska barn vars fäder tillhörde den inhemska civila förvaltningen eller den åländka bondebefolkningen. Skolspråket var svenska. I allmänhet blev sönerna till de ryska militärerna lätt naturaliserade. Herrskapspojkarna fortsatte sina studier vid högre elementarläroverket i Åbo. Kroppsstraffen hade en betrydande roll i skolan. Skolan var stängd under fientligheterna vid Bomarsunds fästning 9.5.-15.11.1854. 1857 förlades skolans verksamhet till Godby. I Godby kom skolan att konkurrera med en folkskola som emellertid dog ut i brist på elever och en slöjdskola, en navigationsskola och en klockarskola som upprätthölls av prosten Fr. von Knorring. År 1866 flyttades elementarläroverket till Mariehamn. Mot slutet av 1800-talet inrättades i Mariehamn successivt tre privata fortsättningsklasser som samarbetade med elementarläroverket. Dessa klasser övertogs av staten 1898 och sammanslogs med elementarläroverket till ett femklassigt realläroverk som blev det första statliga läroverket av samskoletyp i Finland. Åtminstone efter år 1872 hade inte någon undervisning i latin förekommit. Från 1900 inrättades på nytt  privata fortsättningsklasser som en påbyggnad till det statliga realläroverket.  i syfte att bereda åländska elever möjlighet att ta studenten. 1903 utdimitterades de första studenterna. Realläroverket hade 1903 fått ett för dåtida förhållanden präktigt hus som senare utvidgades betydligt. Sedan Åland 1922 vunnit självstyrelse har Ålands lyceum varit föremål för landskapsmyndigheternas omsorgsfulla omvårdnad. På 1950-talet diskuterades skolbyggnades ytterligare utbyggnad.

Rektor Carl Mikael Candolin

Schybergson Carl Magnus: Från Skarpans skola till Ålands lyceum. skolhistoriskt Arkiv 4/1957, 27-33.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.