Finnby folkskola, Borgå lk

                                                                                                                              Skoldatabasen

(Foto Borgå landskommun, 1980, 9)

Finnby svenska skolhus är inte längre i användning. Teckning av Tor Nyman. Skolan drogs in år 1973. De lägsta klasserna undervisades fortsättningsvis i Finnby, men skolan bytte namn till Saxby folkskola. Två år senare blev de lägsta klasserna Saxby lågstadieskola och flyttade år 1978 till Saxanniemi.

Eva Sundholm (1823-1908) var barnmorska innan hon gifte sig med timmermannen Johan Sundholm i Finnby. I deras stuga invidStorbergret höl hon småbarnsskola och undervisade i läsning, skrivning och räkning samtidigt som hon vävde eller stickade. “Sundholms mommo” höll också söndagsskola.

Dottern Amanda Sundholm (1861-1927) fortsatte att hålla skola i stugan på 1890-talet då hon var anställd som lärarinna av Bergsta gård. Hon övergick sedan till den ambulatoriska skolan. (Selén,1997, 383)

Föreståndare i Finnby skola: Anna Matilda Holmberg 1908-12, Ida Aurelina Söderling 1912-13, Hilda Alina Johansson 1913-1921, Selma Kristina Myllylä 1922, Helmi Emilia Warelius 1922-23, Edit Irene Nyberg 1923-25, Siri Wiklund 1924-25, Elna Maria Smolandern 1925-59, Gunnel Elisabet Nordberg 1959-60, Solveig Birgitta Flakholm 1960-61, Leif Johannes Käld 1961- 65, Rolf Söderling 1965-66, Alf Winberg 1966-73.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.