Folkskolan för vanartiga gossar, Nagu, Åbo

Åren 1890-92, 1994-1903 fanns en läroanstalt i Åbo för barn som var svåra att fostra. År 1911 flyttades den med internat till Nagu. Det var en fullständig folkskola där eleverna stannade tills de var 16 år. Man försökte också lära dem skomakarens, skräddarens, snickarens och trädgårdsmästarens arbeten. År 1924 flyttade läroanstalten till ön Kulho vid Kakskerta till ett militärsjukhus. Annsvarewt för pojkhemmets verksamhet hade uppfostringsnämnden. (Ikonen, 2017, 71) I vilken utsträckning läroanstalten också verkade på svenska har inte framgått, men för Åbo var det länge normalt att integrera finsk- och svenskspråkig undervisning. (Se Ikonen 2017, 98)

 

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *