Förby folkskola, Finby

                                                                                                          SkoldatabasenFörby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förby skola som på 2020-talet är i privat ägo. (Foto Viveca Blomkvist 2020)

Skolan har verkat åtminstone från 1918 till 1950-talet.

Någon skriftlig information om Förby folkskola har inte påträffats, men skolan torde ha grundats av Karl Forsström som drev Förby kalkgruva (Karl Forsblom Ab) och också ägde stora skogsområden i trakten bl.a. Pettu Lillgård och Pettu storgård.

Våren 2022 fick jag möjlighet att diskutera med Christina (f. Blomkvist) Rantasaari som uppger sig ha gått i Förby folkskola på Finbylandet läsåret 1947-48, som då var en svenskspråkig enlärarskola med elever från trakten. Hennes far var forsttekniker och hade hand om skogen som hörde till Förby kalkgruva. Från hemmet gick hon någon kilometer längs de då smala och glest trafikerade vägarna till skolan. Särskilt påpekade hon att fadern själv hade tillverkat hennes första skolväskor. Den första skulle ha varit gjord i näver. Följande i något slags svart papp.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.