Fredrikshamns trivial/normalskola, Fredrikshamn

                                                                                                                   Skoldatabasen

Den tvåklassiga trivialskolan i det till Ryssland 1710 överförda Fredrikshamn grundades 1745. Skolans undervisningsplan motsvarade inte i alla avseenden undervisningsplanen i trivialskolorna i Sverige-Finland. Skolan saknade en apologist trots att det nog i den undervisades apologistens ämnen såsom skrivning, räkning, kristendomskunskap och geografi. År 1784 undervisades i skolan alla de ämnen som enligt skolordningen i Sverige-Finland skulle undervisas i en trivialskola såsom latin, allmän historia, logik, teologi och grunderna i grekiska. Ifrågavarande år började man också undervisaryska och franska. Tyska hade redan tidigare ingått i läroplanen. I skolan fanns en rektor och en konrektor som undervisade turvis i högre och lägre klassen. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. I skolan torde också ha använts finska och svenska. Orsaken var att det varken fanns lärare eller undervisningsmaterial på finska och ansträngningarna att russifiera området ännu inte hade vaknat. Enligt Katarina II:s skolordning 1787 blev det en 3-årig normalskola.

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.