Fruntimmerskolan i Nyslott, Nyslott

                                                                                                                 SkoldatabasenNyslotts fruntimmersskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruntimmerskolan i Nyslott efter att den hade blivit finskspråkig. (Bild: Museiverket)

Skolan verkade 1853-94 som svenskspråkig.

Rektor  Augusta Tavast 1853-1867,  Augusta af Enehjelm 1867-1869, Hilda Stadius 1869-1871,  Eva von Essen 1871-1874, Aura Harlin 1874-1914 .

Skolan ägdes av  Adele ja Augusta Tavast 1858-1869. Aura Harlin 1874-1914.

Skolan grundades 1853 som en svenskspråkig med en klass. Från 1874 fungerade skolan med två klasser, från 1881 som treklassig och från 1895 som femklassig. Undervisningen övergick till att bli finskspråkig. Skolan verkade som en svenskspråkig 1-5 klassig elementarskola åren 1853-1894 varefter den bytte undervisningsspråk och blev Savonlinnan yksityinen tyttölyseo. Eleverna hade till största delen hade finska som modersmål. I början av denna tid undervisades i Finland endast på svenska.  Skolan hade under denna tid 50-60 elever och 8 lärare. Skolans rektorer var 1853-1867 Augusta Tavast, 1867-1869 Augusta af Enehjelm, 1869-1871 Hilda Stadius, 1871-1874 Eva von Essen. Skolan verkade länge på olika håll i staden.

Statistik:

Läsår elever studenter
1880/81 8 51
1890/91 8 63
1900/01 11 70
1910/11 11 76
1920/21 9 145
1930/31 9 214
1938/39 9 179 *

* Studentklassen verkade inte ännu.

<https://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/nyslottf.htm>

  • Eerikäinen, Ilma, Savonlinnan tyttökoulu 1853-1903 ja valmistava koulu 1877-1903, Savonlinna 1903.
  • Savonlinnan tyttölyseo 100, Julkaisija 100-vuotisjuhlatoimikunta, Savonlinna 1954.
  • Sinun kadullais, koulutie, Savonlinnan tyttölyseo 1853-1975, Savonlinna 1979.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.