[:sv]Fruntimmerskolan, Raumo[:]

[:sv]

(Bild Rauman museo)

Skolan verkade åren 1878-1882 i ett I.G.Nordlings privata hus på Kungsgatan som en flickskola med 24 elever, varav 7 gossar. Skolan upprätthölls av realskolelärare Augusta Modeen. Övriga lärare torde ha vari Hildi Granström och Augusta Sallmen.

(Bild Rauman museo. Målarmestare Granholmin talo. )

Då A.W.E. Modeens flickskola upphörde 1882 grundade aptekaren A.Kyrklund, handlande E.W.Grönberg, och hovrättsauskultant H.Ridderstaad en ny tvåklassig svenskspråkig flickskola som kom att verka åren 1882-1893. Som skolans rektor verkade Hj. Ridderstad.

Läroverksförteckningen[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *