Fruntimmersskolan, Nyslott

                                                                                                                 Skoldatabasen

Skolan verkade som en svenskspråkig 1-5 klassig elementarskola åren 1853-1894 varefter den bytte undervisningsspråk och blev Savonlinnan yksityinen tyttölyseo. Eleverna hade till största delen hade finska som modersmål. I början av denna tid undervisades i Finland endast på svenska.  Skolan hade under denna tid 50-60 elever och 8 lärare. Skolans rektorer var 1853-1867 Augusta Tavast, 1867-1869 Augusta af Enehjelm, 1869-1871 Hilda Stadius, 1871-1874 Eva von Essen , 1874-1914 Aura Harlin. Skolan verkade på olika håll i staden.

  • Eerikäinen, Ilma, Savonlinnan tyttökoulu 1853-1903 ja valmistava koulu 1877-1903, Savonlinna 1903.
  • Savonlinnan tyttölyseo 100, Julkaisija 100-vuotisjuhlatoimikunta, Savonlinna 1954.
  • Sinun kadullais, koulutie, Savonlinnan tyttölyseo 1853-1975, Savonlinna 1979.
  • Läroverksförteckningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.