Gammelbacka skola, Borgå

                                                                                                                              Skoldatabasen

(bild Östnyland 2018)

Gammelbacka folkskola blev lågstadium vid övergången till grundskolan 197?.

Vid en granskning 2014 av fuktproblem i skolorna i Borgå konstaterades problem med inneluften i Gammelbacka skola. 2018 hade skolan fått baracker på gården till vilka en del av undervisningen flyttades pga innomluftsproblemen.

Gammelbacka skola är en av de större svenskspråkiga skolorna  i Borgå, för elever i åk 1-6.

Hösten 2017 skaffade Gammelbacka Skola i Borgå nya ActiveS-elevbord till klassrummen och ett flertal elever har fått mer variation till sitt arbetssätt. Eleverna är mycket nöjda med de höj och sänkbara skolbänkarna. Att både stå och sitta vid bordet är möjligt! Att variera sitt arbetssätt påverkar oftast positivt också på arbetsron i klassrummet.

2019 fick skolan nya utrymmen då den förenades med Tolkis skola till Eklöfska skolan.

Gammelbacka fsk

(Foto Göran Selén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 408)

Gammelbacka-Haiko

(Foto Göran Selén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 421)

På Gammelbacka gård hade senator J.A.von Borns döttrar på 1860 och 1870-talet tidvis undervisat gårdsfolkets barn i olika ämnen. När gårdens unga ägare dog uppstod hos hans mor tanken att hedra hans minne genom att grunda en fast folkskola på gården. Gammelbacka folkskola började sin verksamhet 1882 i gårdenbs karraktärsbyggnad och fick eget hus år 1883 och fick statsbidrag. På 1890-talet fick också barn från Haiko rätt att besöka skolan. (Sirén 1997,407)

Den kommitté som år 1873 föreslog att en folkskola skulle inrättas i Haiko fick inte igenom sitt förslag. Kommittéen föreslog också att kommunen skulle ta emot generalmajor Alfons Walléns gåva på 7000 mk för en folkskola i Haiko. Kommunalstämman ansåg att den inte kunde ta emot summan och inleda folkskolverksamhet i Haiko emedan summan ansågs vara för liten, vilket hade inneburit artt övriga kostnader hadew fallit på kommunen.

På 1890-talet togs skolfrågan åter upp av friherre Viktor Magnus von Born som ansåg att det hade varit “ett av bristande framsynthet begånget misstag” att avvisa donationen. Han föreslog att fonden skulle användas till att täcka utgifterrna för Haikobarnens skolgång i Gammelbacka skola. Förslaget godkändes 1895. (Sirén 1997, 407-408.)

Föreståndare vid Gammelbacka folkskola: Georg Ludvig Liljeqvist 1909-12,

Vilhelm Sjöström 1912-44, Edvin Hallbäck 1944-58, Torsten Jansson 1958-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.