Högre elementarskolan, Raumo, Åbo, Period I

                                                                                                                 Skoldatabasen

Äbo trivialskola

Skolan framför kyrkan efter branden 1827.

År 1830 omorganiserades skolväsendet i Åbo totalt. Man inrättade ett gymnasium förutom katedralskolan. Den sistnämnda blev en trivialskola och år 1841 omvandlades den med namnet Högre elementarskolan. Högre elementarskolan förberedde eleverna för gymnasiestudierna, som ledde till universitetet.

Historia

Benämningen katedralskola kom i bruk först på 1690-talet. Dessförinnan kallades skolan Åbo skola eller Trivialskola.

Efter branden iståndsattes hovrättshuset enligt C. L. Engels ritningar till ett skolhus i tre våningar för Åbo gymnasium som hade grundats 1828. Skolan inledde sin verksamhet i dessa lokaler 1830. Kronan köpte Tryggska huset 1860 och i det placerades Högre elementarskolan och Tekniska realskolan.  Byggnaden byggdes om för skolbruk. Högre elementarskolan och gymnasiet sammanslogs 1872 och blev Svenska klassiska lyceum i Åbo eller Classicum.

Högre elementarskolan

Åbo trivialskola grundades i september 1829. Skolan var visserligen
tvungen att inleda sin verksamhet
i Raumo. Hösten 1831 flyttade skolan till Åbo till det före detta landshövdingshuset, där man fick klassrum, biblioteksutrymme och ett rum
för vaktmästaren. Från 1835 var Åbo
trivialskola landets största sett till
elevantalet. Det var den enda lärdomsskola som på 1830-talet hade över 200
elever. 1834 hade skolan 213 elever.

Kimmo Ikonen: Skolorna i Åbo speglar sin tid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.