Jackarby folkskola, Borgå lk

                                                                                                                              Skoldatabasen

Jackarby

Herrgårdsfröken Siri von Essen undervisade tidvis barnen till gårdens underhavande i en liten småbarnsskola på gården. Också på andra gårdar fanns det informatorer eller guvernanter som av ren människokärlek plägade undervisa gårdens barn (Göran Silén: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 388)

En byastämma anhöll om att i Jackarby skulle inrättas en folkskola för de 44 barnen i skolåldrn som hade “orimligt lång” skolväg till Sannäs folkskola. År 1912 fick skolan inleda sin verksamhet i hyrd lokal. Sedan kom frågan om att sammankoppla skolan med den finskspråkiga som inrättades året därpå.

Skolans föreståndare: Hanna Maria Karlsson 1912-13, Elsa Dahlberg 1913-17, Elsa Lindfors-Sundman 1917-1929, Hilda Johansson 1928-29, John Nyman 1929-31, Matts Leander Vest 1931-50, Astrid Björkell 1950-51, Hjalmar Vikman 1951-53, Kurt Sandell 1953-55, Sven Backman 1955-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.