Karsby folkskola, Borgå lk

                                                                                                                              SkoldatabasenKarsby

(Foto Borgå landskommun, 1979, 3)

Göran Selén skriver insiktsfullt om de första barnaskolorna i Borgå socken (Selén, 1997, 384-395) som verkade under 1800-talet. Många av dem verkade ännu långt efter att folkskoleförordningen hade trätt i kraft 1866, men har tydligen inte erhållit statsbidreg, utan lärarna har försörjt sig på annat sätt och oftast erhållit en avgift för var elev som gått i hens skola. Det relativt stora antalet barnaskolor i socknen bidrog till att bönderna upplevde det tydligen som dyrt och delvis onödigt att grunda folkskolor. Detta bidrog nog till att försena folkskolväsendets utveckling i socknen i relation till många andra kommuner.

Dessa barnalärare hade varierande utbildning. Till de längst utbildade hörde Johannes Lassenius (Sirén 1979, 384) som hade gått i Borgå gymnasium. Om honom finns det en uppgift från 1667 att han undervisade barn  under en tid då det var möjligt utan prästerskapets samtycke.

Karl Kullberg (1861-1907) hade gått en tid vid Borgå elementarläroverk. (Sirén 1997, 386) Många av dessa barnalärares utbildning var högst bristfällig, men i sin nit att lära barnen läsa skriva, katekesen och psalmer, någon gång även räkning gjorde de i all anspråkslöshet ändå en kulturgärning som inte är att förakta.

Melanderskans stuga

(Foto Selén,1997, 385)

In Karsby undervisades barn av “Melanderskan”, en torparhustru Maria Kristina Melander, f.Terenius (1852-1924).

Car Henrik von Essen (1772-1841) var son till en torpare  och arbetade som dräng bla. på på kapellangården i Karsby.Senare blev han backstugubo i Monnby. Där sysslade han med att lära barn läsa. “Aarelli” som han kallades var välkänd som lärare och hade elever tom. från grannsocknarna (Selén 1997, 385).

Karsby folkskola hade grundats 1907, men då skolhuset brann ner till grunden 1915 byggdes ett nytt skolhus på samma plats. År 1953 ville fullmäktige sammanslå Torasbacka folkskola och Karsby folkskola med Gammelgårds distrikt med ett skolhus på ny plats. Mot beslutet inlämnades besvär, varför någon anhållan aldrig insändes till Skolstrelsen. Istället byggdes Karsby folkskola år 1962. Då elevprognoserna för Karsby sedan visade sig vara alltför optimistiska drogs Karsby folkskola in och sammanslogs med Torasbacka våren 1971. Därefter verkade skolbyggnaden som daghem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.