Kirjakkala privata folk(små)skola, Bjärnå

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Skolan verkade som tvåspråkig 1877-1900.

I Kirjakkala hade en ambulerade folkskola inrättats redan år 1866. Högre undervisning fick de barnen i Tykö pedagogi och senare i Tykö privata folkskola. Hösten 1875 startade en barnaskola, lägre folkskola i Kirjakkala. I den undervisades barnen i religion, innanläsning, skrivning, räkning och geografi. Som lärare verkade Lina Svedlin och Hanna Kirmen. Skolan upphörde hösten 1877 då det vid Kirjakkala bruk började verka en privat högre folkskola. Skolhuset som omfattade en 58 m2 stor sal och en lärarbostad om kammare och kök låg i anslutning till brukets verkstäder. Liksom i Tykö gavs undervisning på både svenska och finska de första åren. De finskspråkiga barnen var i skolan kl. 9-12 och de svenskspråkiga kl. 14-17. Då antalet svenskspråkiga med åren minskade förenades de två språkgrupperna till en klass 1898-99. I den ställde läraren frågorna på båda språken och eleverna svarade på sitt modersmål. På 1890-talet anställdes en tillfällig lärare för de finskspråkiga barnen. Från sekelskiftet blev skolan helt finskspråkig.

Antalet elever per språkgrupp på 1800-talet:

Läsår      svenskspråkiga    finskspråkiga   Sammanlagt

1881-82            2                       17                 19

1885-86            6                        20                 26

1889-90             3                        18                21

1893-94              4                        31               35

1897-98              3                        26                29

De första åren var läsordningen rätt anspråkslös:

Läroämne                                          klass 1            klass 2

Religion                                                  5                      3

Modersmål, läsning och grammatik       4                      2,5

Geografi                                                  –                       2

Historia                                                    –                       2

Räkning                                                   2,5                    2,5

Formlära                                                  –                          –

Naturkunskap                                          –                          –

Skrivning                                               2                          1,5

Teckning                                                –                           –

Sång                                                     3                          3

Gymnastik                                              –                           –

Handarbete                                           3                          3

Sammanlagt                                       19,5                     19,5

Beträffande sången och handarbetet var det läraren i Tykö bruks skola som skötte undervisningen, medan lärarinnorna i Kirjakkala skötte flickornas handarbete i Tykö bruks folkskola. Flickornas handarbete utgjordes huvudsakligen av att sticka sockor. År 1910 blev skolan i Kirjakkala kommunal varvid den fick ett eget skolhus. Från år 1877 verkade Hilma Charlotta Caven som skolans lärare. (Luttinen 1972, 152-154)

  • Luttinen Rauno: Perniön koululaitos 1872-1972. Salo 1972
  • Knaapinen M.A.: Kansansivistystyö Perniössä. Turku 1922

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.