Korpo centralgrundskola, Korpo

                                                                                                                 Skoldatabasen

Korpo skolcenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Korpo skolcenter finns de svenskspråkiga låg- och högstadierna samt den finska enhetsskolan. (Bild: Korpo genom tiderna, Åbo 1994, 372)

Skolan verkade år 1975-76.

En diskussion inleddes 1970 om att sammanslå Galtby och Markomby skolor, vilket sedan genomfördes år 1975 så att skolan blev en trelärarskola benämnd Korpo centralgrundskola i samband med att skolan övergick till grundskolsystemet. Hösten 1975 arbetade skolan i Galtby och från början av är 1976 flyttade den in tillsammans med den finska skolan i ett nytt skolhus invid Kommunalgården. I augusti 1973 infördes grundskolan i Väståboland. Tillsammans med Pargas gick skärgårdskommunerna in för ett gemensamt högstadiedistrikt med skolan placerad i Pargas. Beslutet ledde till att barnen från Houtskär och andra skärgårdsområden måste inkvarteras under skolveckorna. Samgåendet med Pargas var antagligen motiverat och nödvändigt, men för barnen från skärgårdsområdena och deras föräldrar blev resultatet allt annat än tillfredsställande. En del föräldrar började tala om flyttning från skärgården in till skolstaden för att bättre kunna stöda sina barn under skoltiden.

  • Aln (Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Gamla_svenska_mått)
  • Holmström Bengt: Folkskolundervisningen i Korpo 100 år 1884-1984. Åbo 1894.
  • Holmström Bengt: Folkskolundervisningen i en skärgårdskommun. Skolväsendet i Korpo kommun åren 1884-1984. Korpo 1894.
  • Mårtensson Bengt (red.) En bok om Houtskär II Bygdens öden till slutet av 1900-talet. Vasa 2000
  • Smulter Johan: Korpo genom tiderna. En historik utgiven av Korpo kommun på basen av forskning av Johan Smulter. Åbo 1994.
  • Öhman Kerstin, Holmström Bengt: Folkundervisningen i Korpo 100 år. 1884-1984 Åbo 1984
  • https://www.pargas.fi/web/skargardshavets-skola (22.2.2022)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.