Kråkö skola, Borgå

                                                                                                                              Skoldatabasen

Gammal gul skolbyggnad på vårvintern.

(Bild YLE)

Kråkö gamla småskola med anor från 1800-talet. Skolbyggnaden flyttades till tomten från Hammars by 1919. Skolan indrogs 2012.

Kristina Lomberg (1847-1889) sysslade med att spinna och väva på Kråkö. Jämsides undervisade hon barn. De mera försigkomna eleverna fick hjälpa de nybörjarna. Oväsendet i skolsalen var emellertid betydande då hennes gamla far var skomakare och pligade i samma utrymme. (Göran Silèn: Borgå socken genom tiderna II, 1997, 387)

Skolans föreståndare har varit: Otto Fridolf Wickström 1911-54, Gunvor Wickström 1954-56, Frans Stengård 1956-58, Gunvor Wickstöm 1958-63, Knut Ewalds 1963-73, Gunvor Wickström 1973-78, Maj Lundberg 1978-79, Annika Lampinen 1979-80

Borgå landskommun: 100 år kommunalt skolväsende 1980.

Förteckning över folkskolorna

Sirén Göran: Borgå socken genom tiderna II, 1997

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.