[:sv]Kyrkbackens skola, Karleby[:]

[:sv]Kyrkbacken

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/kyrkbackens_skola/sv_SE/kyrkbackens_skola/ )

Kyrkbackens skola verkar för tillfället i fastigheten Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman vid Vingesgatan 18. Från och med den 1.8.2016 tog vi i bruk den nya läroplanen. Bekanta dig med Karleby stads lokala läroplan.

I vår skola vill vi satsa på:

Vi tror att det viktigaste vid sidan om basfärdigheterna är inre styrka, trygghet, självkännedom och empatisk förmåga.

En nyckel till framgång inom dessa områden är färdigheter i att planera, genomföra uppgifter, reflektera, dra egna slutsatser och presentera dem för andra.

Vi tror att glädje och lust är drivfjäder i allt lärande.

Vi vill genom mångvetenskapliga lärområden skapa ämneshelheter.

Värdegrunden kan sammanfattas till KUNSKAP, RESPEKT och DELAKTIGHET.

 

År 1960 fattade kommunalfullmäktige beslut om att den nya finska folk- och medborgarskolan skulle uppföras på Broända medan skolan i Storby i sin tur skulle få överta det gamla skolhuset och tomten på Kyrkbacken.

Efter att det gamla skolhuset genomgått en grundlig renovering och delvis också en modernisering överflyttade Storby folkskola 1966 i sin helhet till Kyrkbacken. Skolan antog då efter ett fullmäktigebeslut i saken namnet Kyrkbackens folkskola. Som en följd av att skolan i Storby flyttade till Kyrkbacken upphörde Kyrkbackens lägre skola, som verkade under Villa skola, med sin verksamhet.

År 1974 övergick Karleby kommuns skolväsende i sin helhet till grundskolsystemet. Kyrkbackens folkskola kom i samband därmed att erhålla namnet Kyrkbackens lågstadieskola.

År 1976 tillbyggdes skolan med en gymnastiksal, en specialklass, hälsovårdsutrymmen och vissa andra utrymmen. Denna tillbyggnad resulterade i att Kyrkbackens lågstadieskola förfogade över moderna och ändamålsenliga utrymmen för sin verksamhet.

1993 snyggades skolans korridorer upp på talko.

Mera att läsa om skolans historia finns i skriften Från Mosters skola till Framtidsskola.

Skolan verkade i denna byggnad till mars 2014 då byggnaden på grund av problem med inomhusluften måste urymmas.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.