[:sv]Såka skola, Karleby[:]

[:sv]Såka

(Bild https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/saka_skola/sv_SE/saka_skola/

Såka skola ligger naturskönt ”på landet” ca 12 km från stadskärnan. Intill skolan finns Såka byagård med daghem och förskola. Skolan och byagården samarbetar; skolan äter skollunchen i byagården, byagårdens gymnastik-/festsal är i flitig användning, också eftisverksamheten sköts från byagården. Ett aktivt samarbete med förskolan gör att övergången från förskola till skola förenklas.

Den nya läroplanen betonar att föra ut undervisningen i olika miljöer. Bl.a. den nyrenoverade gårdsplanen ger goda möjligheter för utomhuspedagogik.  Tack vare en aktiv Hem och Skola förening, som ansökte om bidrag för renovering av gårdsplanen, har vi nu en välfungerande gårdsplan. Intill skolan finns också både grus- och gräsplan, som möjliggör att eleverna kan spela fotboll. Om vintern går skidspår i skolans närhet. Skolan hör också till projektet ”En skola i rörelse”.

Vänelevsverksamheten med klassöverskridande projekt gör att eleverna lär känna varandra bättre, de äldre de yngre och vice versa. Att vara vänelev är ett förtroendeuppdrag, som de äldre eleverna tar på stort allvar.

Skolan har modern teknisk utrustning i form av iPads, nya datorer samt dokumentkameror i varje klassrum. I byggnaden finns ett öppet trådlöst nätverk.

Såka skola invigdes den 7 oktober 1884. Beslutet om dess inrättande hade kommunalstämman fattat två år tidigare, den 7 oktober 1882.

Skolbyggnaden är byggd i tre olika etapper. Äldsta delen togs i bruk år 1884, mellandelen år 1927 och den nyaste delen år 1955.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.