Raumo pedagogi

                                                                                                                 Skoldatabasen

De tidigaste uppgifterna om en skola i Raumo är att sedermera åbobiskopen Martin Skytte (1480-1550) skulle ha inlett sin skolgång här på 1490-talet. (Hanho 1947, 8)

1549 dog Matthias som hade varit institutor juventis och kaplin som hade till lön erhållit 32 tunnor säd från riket och 4 daler från staden. Kung Sigismund höjde lönen till 48 tunnor säd. (Hanho 1947, 30)

En pedagogi torde ha verkat i Raumo ända till slutet av Stora ofreden då den flyttades till Björneborg (Hanho 1947,91, Lähteenoja, Rauman kaupungin historia III, 297-299.

Raumo pedagogi har verkat också i början på 1800 då elevantalet var år 1830 28, 1831 25, 1832 34, 1833 34, 1834 35 och 1835 39 elever (Hanho 1955, 24)

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947
  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.