[:sv]Murick folkskola, Kronoby[:]

[:sv]Skolmötet i Nedervetil 1958 ville sammanslå två skoldistrikt. Direktionerna för Åbacka och Murick folkskolor i Nedervetil hade 2-3.2.1958 sammankallat
distriktsborna till ett gemensamt möte för att diskutera en eventuell sammanslagning av de båda distrikten och om möjligt placeringen av den nya skolan. Enligt kommunalfullmäktiges tidigare beslut skulle Murick folkskola överflyttas till Hästbacka och byggas för tre lärare. Genom den nya skollagen har många insett att det vore oklokt att bygga den nya skolan i
periferin. Man borde i stället bygga den nya skolan centralt och i samband med den nya medborgarskolan som kommunen i alla fall är tvungen att bygga. Då även Åbacka skola skulle tarva en omfattande renovering, bl.a. installering av centralvärme, och sålunda skulle kräva stora kostnader ansåg direktionen för Åbacka skola att en sammanslagning med Murick skoldistrikt vore det enda förnuftiga. De båda distriktens direktioner hade senaste vecka ett sammanträde där frågan dryftades. De flesta direktionsmedlemmar var eniga om att denna lösning vore den lyckligaste. För kommunen skulle det bli mer ekonomiskt att i framtiden underhålla en skola i stället för två som det nu är. Även undervisningen blir effektivare när en lärare får handha ett mindre mängd klasser. Även medborgarskolan bör byggas i samband med den nya skolan.

Vid direktionernas sammanträde ville man inte riktigt ta slutlig ställning för distriktens sammanslagning. Därför sammankallade distriktsborna från Åbacka och Murick distrikt till diskussionsmöte där de fick uttala sina åsikter.
Sammanträdet inleddes av skolföreståndare Fredrik Tast som å arrangörernas vägnar hälsade deltagarna välkomna och gav en kort resumé över utvecklingen på skollagsområdet sedan kommunalfullmäktige gjorde sitt beslut i skolbyggnadsfrågan och vilka konsekvenser fullföljande av detta beslut skulle innebära. Att leda förhandlingarna valdes skolföreståndare Fedrik Tast med skolföreståndare Helge Skog som sekreterare. Under diskussionen som var livlig enades man enhälligt om att skoldistrikten skulle sammanslås men ifråga om placerandet av skolan var åsikterna delade.
Man beslöt att till fullmäktige inkomma med en skrivelse om att det tidigare beslutet om byggandet av en skola på Hästbacka skulle upphävas och i centrum av kommunen vid Murick, närmare bestämt på Salobacka skulle den nya skolan byggas.
(Öb 03-04.02 -58)

Skolan  verkade som folkskola, men stängdes 1969 inför övergången till grundskolan.

https://www.wikiwand.com/fi/Luettelo_Pohjanmaan_kansakouluista[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.