Nilsby-Lielax (privata lägre), Bjällbo folkskola, Pargas

                                                                                                               Skoldatabasen

Skolan verkade 1893-1927

Skoldistriktet omfattade öarna Kirjala, Lielax och Lemlax. Ägaren till Västergård i Nilsby upplät åt Pargas kommun en skolsal jämte lärarbostad för fyra år framåt från september 1893. Till lärare utsågs Frans Oskar Rydman. I skolan inskrevs 36 elever, 22 på lägre och 14 på högre avdelningen. Då statsbidrag beviljades fastställdes som villkor att flickorna inte fick sakna kvinnlig vård.  Stadgandet efterkoms genom att som handarbetslärarinna anställdes Anna Rydman. Kommunalstämman inköpte Hammarbacken invid Nilsby. Vid parcelleringen erhöll tomten namnet Bjällbo. Lärare Rydman blev uppskattad för sitt intresse för distriktets ekonomiska och kulturella angelägenheter men insjuknade år 1909 och efterträds år 1911 av Axel Söderman. Rydmans tjänst överlämnades efter hans död till hans dotter fru Alice Söderman.

Då distriktet senare delades på en var av de nämnda öarna kom Nilsby att ligga perifert. Därför uppförde fullmäktige 1927 en ny skolbyggnad i Lielax.  Bjällbo överläts åt den finska skolan i området.

Småskolan verkade som privat 1918-1920. Underhållet av den privata småskolan blev betungande och kommunen övertog den 1920. Folkskoldistriktet bestod av hela Lielaxön. Distriktet hade 32 barn i högre och 13 barn i lägre folkskolålder år 1934. En ny skollokal restes 1930 invid Lielax by(Stenvall 1934, 29, 65)

Lärare i storskolan: F.O.Rydman 1893-1910, W. Sjöström 1909-11, Axel Söderman 1911-21, Alice Söderman (f. Rydman) 1921-

Lärare i småskolan Julia Gustafsson 1918 (Stenvall 1934,78-80)

  • Stenvall A. Folkskolan i Pargas till 1934. Historik. Åbo 1934

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.