Nyslott pedagogi, Nyslott

Från 1747 verkade i Nyslott ett pedagogi i de områden i Viborgs län som hade överförts till Ryssland 1710 ett pedagogi. I denna skola undervisades religion, aritmetik och skrivning samt de djäknar som hade fallenhet och råd därtill i vetenskaper och lärda språk. Skolan hade endast en lärare. På grund av den usla avlöningen uppstod det svårigheter att få lärare till skolan så att den många läsår var stängd. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. I skolan torde också ha använts finska och svenska. Enligt Katarina II:s skolordning 1783 blev detta en 2-årig liten folkskola, men då eleverna odfta gick flera år på samma klass blev den verliga skolgången 4-5 år.

 

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.