Sordavala stadsskola, Sordavala

I de områden i Viborgs län som hade överförts till Ryssland 1710 verkade från 1757  i Sordavala en stadsskola som hade grundats genom kyrkoherde Alopaeus ansträngningar. I denna skola undervisades religion, aritmetik och skrivning. Undervisningsspråket i skolan var tyska och ryska. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. I skolan torde också ha använts finska och svenska. Enligt Katarina II:s skolordning 1783 blev detta en två-årig liten folkskola. Då djäknarna ofta gick flera år på varje klas blev skolan i praktiken 4-6-årig.

 

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.