Kauttua svenska lågstadium/Kauttua privat svenska folkskola, (Lilla skolan), Eura

Kauttua

(Foto Tarja Laine)

Skolan grundades som folkskola 1948. Skolan grundades för barnen till Ahlströms pappersbruks svenskspråkiga personal. Eleverna fortsatte vanligen i Björneborgs svenska samskola. Från 1928 kom skolan att utgöra en underavdelning till samskolan. På 1900-talet började det finskspråkiga elevinslaget öka så att föräldrarna behövde ta ställning till om barnen skulle fortsätta i finskspråkig skola på hemorten eller flytta till den svenskspråkiga skolan i Björneborg. Där inrättades ett internat (Inttis) där eleverna från Kauttua oftast utgjorde majoriteten. För många upplevdes det vara lättare att fortsätta i finskspråkig skola. Efter övergången till grundskolan verkade skolan som Björneborgs svensk samskolas sidoskola åren 1976-2002.  Sedan 1980-talet har skolan haft förskola och årskurserna 1-4. I skolan har gått 7-14 elever som undervisades i sammansatt klass. Eleverna arbetade mycket självständigt. Vid behov drogs ett förhänge mellan arbetsgrupperna. Skolan hade ett idealiskt läge intill föräldrarnas arbetsplats och bostäder. Bruksmiljön var en familjär närmiljö där alla kände varandra.

Kauttua klass

(Text och bild Tarja Laine)

  • Laine Tarja: Minnen från Annankatu 10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.