Östanå privata folkskola, Västanfjärd

                                                                                                                 Skoldatabasen

År 1892 väcktes förslag på kommunalstämman om att kommunen skulle få en ny folkskola i norra delen av socknen. Då förslaget väckte häftigt motstånd på stämman sammankallades på privat väg ett möte där man beslööt grunda en privat folkskola för både gossar och flickor. Lokal skulle upphyras. Utdrag ur kyrkoboken visade att det fanns 48 gossar och 52 flickor i åldern 8-16 år i denna del av socknen. Den 4 september 1892 antogs till skolan lärarinnan Vera Wennerström. Skolan fick genast 30 elever 9 gossar och 21 flickor. För finansieringen bildades Östanå folkskoleförening som fick understöd från Svenska folkskolans vänner, Svenska bildningens vänner och kommunens brännvinsmedel. På föjande kommunalstämma föreslogs åter att en folkskola skulle grundas men på ett litet annat område än Östanå. Då förslaget åter röstades ned ledde det till besvär till guvernören, som uppebarligen inte ändrade kommunalstämmans beslut. År 1885 anhöll den privata folkskolan om att kommunen skulle överta skolan, men motståndet var alltjämt för stort. Först 1895 övertogs skolan av kommunen efter ett mycket stormigt möte vid vilket kommunsalstämman skulle förklara sig för Guvernören. Dessförinnan hade skolan nekats understöd från kommunen, vilket kanske var droppen som fick Guvernören att besluta att kommunen skall överta folkskolan. Stämman utsåg en kommitté med uppgift att planera skolbygget i Nivelax. Den föreslagna tomten förkastades dock av länets Guvernör. Från 1898 hade Nivelax och Brännböle folkskola genmensam direktion.

Efter att Wennnerström lämnat lärartjänsten 1896 blev det besvärligt med tjänsten, men 1898 kunde Sofia Svahnström inleda arbetet i den nya lokalen i lugn och ro. (Lindholm 1974, 20-26)

  • Lindholm Arne: Västanfjärds folkskola 100 år. Åbo 1974.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.