Pedersöre kyrkoby skola (Sandsund skola), Pedersöre

                                                                                                                 Skoldatabasen

Pöre Kby skola

Kyrkoby skola byggdes 1962-1964. Till en början kom eleverna förutom från Sandsund också från många byar som idag hör till Jakobstad. Skolan hade då 4 lärare och 80 elever. Elevantalet har stigit i takt med att området vuxit och skolan tillbyggdes år 1994.

Kyrkoby skola byter namn från och med den 1 augusti 2020 till Sandsund skola. Ursprungligen skulle namnbytet ske först när det planerade nybygget blir färdigt 2021, men lärarna önskade genomföra det redan 2020.

(Bild Pedersöre folkskolor 1951,41)

År 1876 inledde Kyrkoby högre folkskola sin verksamhet efter ingående diskusioner och enträgna strävanden som finns redovisade i boken Pedersöre folkskolor (1951, 43-53) enligt tidens sed med en goss- och en flickklass, varvid läraren i huvuddsak undervisade gossarna och lärarinnan flickorna. Först år 1894 blev skolan samskola och ämnesfördelning vid undervisningen infördes. Gossarna och flickorna hade skilda ingångar och tamburer.  Läraren undervisade i regel i religion, räkning och naturkunskap såsom huvudämnen och lärarinnan i de övriga ämnena. För unga eller oförsigkomna barn hölls förberedande skola, småskola under 6 veckor på hösten och våren. Ännu 1926 då skolan firade 50 år var undervisnings- och övningsämnena desamma som under skolans första verksamhetstid. Endast i religionsundervisningen hade ett par timmar strukits. Länge höll skolan 1-2 timmars middagsrast varefter skoldagen fortsatte med ett par lektioner.

Pöre l fsk

En fast lägre folkskola inledde sin verksamhet först 1911 närmast för att barnen till de föräldrar som arbetade i Jakobstad ofta blev lämnade så länge ensamma i hemmet och deras läsundervisning ofta försummades. I början på 1900-talet började man ordna en frivillig fortsättningsskola, aftonskolan kallad som blev obligatorisk från 1928, men avbröts under krigen 1939-40 och 1941-42. Under kriget skadades småskolan så att dess elever en tid måste använda högre folkskolans utrymmen. Kurserna omfattade 3 timmar 3-4 kvällar i veckan. Som repetition och fördjupning har kurserna säkert varit nyttiga, men sin största betydelse har de varit som uppfostrare av det ungfa släktet. Påbudet 1943 att avgångsbetyg skulle ges först efter genomgången fortsättningsklass gav ytterligare stadga åt undervisningen. När landsfolkskolornas sjunde klass 1948 ombildades till dagskola fick Kyrkoby skola pga. trängseln i skolan tillstånd att verka som sexårig dagskola. Då eleverna också från Västersundsby började besöka skolan blev behovet av ombyggnad så stort att skolan 1924 renoverades ordentligt.

Skolan inledde verksameten med 68 elever. Flickorna har oftare än gossarna avbrutit skolan före fullgången kurs.

Pöre Kby elevgrupp

Skolans lärare: Knut Lundberg 1876-1877, Sofia Böckelman 1876-1884, Gustaf Wiklund 1877-1908, Lovisa Öberg 1884-1906, Ruth Kecklund 1906-1916, J.V. Westerlund 1897-1908, Ester Andersson 1916-1935, Anna Lunabba 1935-. Vilhelm Sandnäs 1938-, Aina Gunnila 1944-,

Folkskolan indrogs 1974 då grundskolan infördes.

Vilhelm Sandnäs i Pedersöre folkskolor 1951, 40-78.

Skolnämnden i Pedersöre (1951)Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och utveckling intill 1950. Jakobstad.

Tillbyggnadsplaner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.