[:sv]Petter Stormåns skola, Pedersöre[:]

[:sv]

(Bild  Pedersöre folkskolor 1951, 17)

I Forsby i Ytterpurmo upprättade bondenb Petter Stormåns en skola på 1870- och 1880-talen. Sitt motiv till att grunda skolan var att han själv som barn aldrig fick möjligheten att gå i skola och därför önskade ge sina och traktens barn denna möjlihgetr. Han påbyggde sitt hus med högre vind och en större front till lokal för skolan och lärarinnan. Skolan var väl främst avsedd för baptisternas barn, men även andras besökte den. Då skolan arbetade hela läsåret på samma ställe och undervisningen meddelades i en vanlig folkskolas alla huvudämnen kan skolan anses som socknens första folkskola ehuru religionsundervisniungen intog en mera framträdande plats och skolan aldrig legaliserades utan arbetade under anspråksösa former utan statsbidrag. Skolans lärarinna var åren 1873-1883 fröken Maria Enqvist. Hennes undervisning  ansågs vara god. Hon efterträddes av baptistpastorn Vestberg som också var utbildad folkskollärare.

Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och dess utveckling intill 1950. (Skolnämnden i Pedersöre)  Jakobstad 1951,[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.