Degerby skola, Degerby, Ingå

Degerby skola (Bild Internet)

Degerby skola är  en mysig svenskspråkig skola med årskurserna F-6 i en röd skolbyggnad från 1961. I takt med att elevantalet ökat har skolbyggnaden utvidgats två gånger och verkar nu i moderna och ljusa lokaler. År 1993 fick skolan en gymnastik och festsal. Tio år senare fick skolan en ny flygel i vilken har inrymts både klassrum och personalutrymmen. Degerby filialbibliotek verkar i skolbyggnaden och på skolområdet finns också Degerby tvåspråkiga daghem. Varje årskurs har sin egen lärare.

Skolan har utvidgats två gånger som ett resultat av det ökade elevantalet. År 1993 fick skolan sin efterlängtade gymnastik- och festsal. Ungefär tio år senare byggdes en ny flygel med fyra klassrum och personalutrymmen. De gamla radhusbostäderna har byggts om och inhyser idag daghemsverksamhet på såväl svenska som finska. Degerby filialbibliotek finns i skolans utrymme.

Idag undervisar skolan barn i årskurserna F-6. En del grupper arbetar i sammansatt klass, med flera delningar årskursvis, medan några årskurser har en egen undervisningsgrupp. Dessutom har skolan en timlärare i finska som också jobbar i Kyrkfjärdens skola och en speciallärare. Tillsammans med morgon- och eftermiddagsverksamheten bildas ett heltäckande och funktionellt daghems- och skolcentrum i Degerby.

Den första skolan i Degerby byggdes redan 1874 på en central plats i byn. Skolan brann ner 1903.  Ett nytt skjolhus uppfördes lit et längre västerut och stod inflyttningsklartr 1906. Under arrendetiden 1944-56 användes byggningen troligen som sjukhus. Huset såldes i början på 1960-talet till Erik Ekberg. (Degerby 1996, 13)

  • Degerby 1944 – 1956-1996. Ekenäs 1996.

					

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.