Sirkkala medborgarskola, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen

I Ikonens förteckning över åbofolkskolorna och klasserna 1970 ingår för de svenskspråkiga skolornas del Sirkkala medborgarskola. När skolan grundades framgår inte, men tidigare i texten framhåller Ikonen att grundandet i ett tidigare skede (1960-talet) föll på formella skäl. Efter det man tagit det avgörande steget mot grundskolan sammanslogs medborgarskolan år 1971 med den kommunala försöksmellanskolan. År 1970 hade medborgarskolan två klasser med sammanlagt 36 elever. Föreståndare var Otto Bergström.

(Ikonen 2017, 166)

  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012, Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.