Sjöfartsläroverket Aboa Mare, Åbo

                                                                                                                 SkoldatabasenSjöfartsläroverket

Sjöfartsläroverket i Observatoriet.  (Geber 2015, 21)

Sjöfartsläroverket i Åbo inledde sin verksamhet 1813 och verkade först under blygsamma förhållanden vid Tavastgatan. Under segelfartygens blomstringstid hade skolan årligen över 100 elever. Från 1836 verkade skolan till år 1963 i Observatoriet på Vårdberget. Sedan flyttade skolan till kullen vid Malmgatan 5 där det kunde flytta in i ett nytt hus.

Det ursprungliga namnet Sjöfartsläroverket i Åbo ändrades 1918 till Navigations institutet vid Åbo svenska sjöfartsläroanstalt. På 1990-talet uppgick det i Yrkesinstitutet Sydväst som 2008  blev en del av Axxell och Novia-komplexet och har antagit namnet Aboa Mare. Läroanstalten har numera även en engelskspråkig linje.

Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015,

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.