Sjöfartsläroverket, Navigationsskolan, Aboa Mare, Åbo

                                                                                                                 Skoldatabasen  

Sjöfartsläroverket

Sjöfartsläroverket i Observatoriet.  (Geber 2015, 21)

Sjöfartsläroverket i Åbo inledde sin verksamhet 1813 och verkade först under blygsamma förhållanden vid Tavastgatan. Under segelfartygens blomstringstid hade skolan årligen över 100 elever. Från 1836 verkade skolan till år 1963 i Observatoriet på Vårdberget. Sedan flyttade skolan till kullen vid Malmgatan 5 där det kunde flytta in i ett nytt hus.

Det ursprungliga namnet Sjöfartsläroverket i Åbo ändrades 1918 till Navigations skolan i Åbo  1813-1917, Navigationsinstitutet i Åbo 1918-44, Åbo Navigationsskola 1944-1968 och Åbo Navigationsinstitut 1969-1998. På 1990-talet uppgick utbildningen i Yrkesinstitutet Sydväst som 2008  blev en del av Axxell och Novia-komplexet och läroanstalten har antagit namnet Aboa Mare. Läroanstalten har numera även en engelskspråkig linje.

  • Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015,
  • Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo avspeglar sin tid. 140 år av allmänbildande undervisning 1872-2012. Åbo 2017.
  • Sjöström Pär-Henrik: Aboa Mare 200 år. Vasa 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.