Stenbomska skolan, Nagu

                                                                                                                 Skoldatabasen

Den så kallade Stenbomska skolan startade i sockenstugan år 1857. i den inrättades också ett bibliotek år 1861. Enligt det undervisningsprogram som kyrkoherde Kurtén utarbetade skulle i skolan undervisas i stavning, läsning, kristendomskunskap, räkning, skrivning samt de första grunderna i Finlands historia och geografi. I drygt tio år pågick undervisningen, men när Olof Stenbom dog 1968 tynade skolan långsamt bort, när ingen stadigvarande efterträdare kunde fås. (Andrén m.fl. 1987, 5)

  • Andrén Roland, Westerby Jari, Pajula Marja:100 år skola i Nagu, Nagu, 1987.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.