Åbo sjömansskola, Åbo

Skolan verkade från 1909.

På navigationsskolelärarmötet 1890 diskuterades behovet av sjömansskolor med uppgift att utbilda befälhavare och styrmän för fartyg som inte behövde föras av examinerat befäl. När den utbildningen kom igång hölls den utanför navigationsskolorna. Lotsstyrelsen ville grunda en sådan skola också i Åbo. Sjökapten G.A. Lindström anhöll hos Senaten 1902 om att få inrätta en privat sådan skola med svenska som undervisningsspråk. Stadsfullmäktige i Åbo gav emellertid avslag på Lindströms anhållan, men godkände att en sjömansskola grundades i Åbo år 1909 kanske som tvåspråkig. (Sjöström 2017, 150-153) En möjlig orsak till det nekande beslutet beträffande Lindströms anhållan var att undervisningsspråket skulle ha varit svenska.

  • Sjöström Pär-Henrik: Aboe Mare 200 år. Vasa 2017

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.