Årsberättelse 2021

SSKF  Verksamhetsberättelse 1.6.2020 – 31.5.2021

 

På grund av coronapandemin har den utåtriktade verksamheten under året varit ringa. Årsmötet hölls dock 3.6.1920, där samtliga styrelsemedlemmar men inga utomstående var närvarande. Styrelsemedlemmarna som omvaldes vid årsmötet har alltså varit: Erik Geber, ordf., Pertti Hakala, viceordf., Martin Gripenberg, sekr., Marianne Lindberg, kassör, Ingeborg Rask och Urban Fellman, medlemmar. Redaktionsutskottet har kommunicerat per e-post vid behov. Arbetsutskottet har inte behövt sammanträda, emedan inga begivenheter har kunnat ordnas.

Arbetet på den kommande årsboken, Skolhistoriskt arkiv 38, har fortgått. Samtliga utlovade uppsatser har inkommit. På grund av att sekr. bidragit med en artikel till från sin blogg, blir årsboken tillräckligt omfattande.  Temat för boken är läromedel i Svenskfinland. Artiklarna framgår av bilagan. Bidrag för ombrytning och tryckning av boken har ansökts från SFV och Svenska kulturfonden, men kulturfonden har denna gång gett nekande besked.

Föreningens sekreterare, Martin Gripenberg, har bloggat flitigt, och också utgett många av dem som duplikat, vilket tillställts styrelsen. Såsom bloggar i allmänhet är de personliga redogörelser och reflexioner kring olika teman, och har därför inte behandlats av föreningen. Exempelvis har bloggarna behandlat judiska skolan i Helsingfors, ojämlikheten i utbildningen som ökar, den nya läroplansreformen vitsordens rättvisa.

Sekreteraren har också deltagit på distans i Föreningens för svensk undervisningshistoria. Föreningens ekonomi har inte nämnvärt förändrats under verksamhetsåret. I bokslutet för år 2020  banktillgodohavandena 2694,77 euro. Medlemsavgifterna uppbärs bara vartannat år i samband med distributionen av årsboken, nästa gång alltså i slutet av 2021. På grund av medlemskåren är liten, bara ca 50 personer, är föreningen för fortsatt utgivning av årsboken starkt beroende av bidragen från fonderna. Under verksamhetsåret har två medlemmar avlidit och tillkommit två nya. Bland de avlidna märks stiftande medlemmen Ruth Nordman och undervisningsrådet Lars Nyström.

På grund av pandemin har samarbetet med övriga skolhistoriska föreningar legat nere. Av samma skäl kunde föreningens sekreterare inte delta i den rikssvenska undervisningshistoriska föreningens jubileum i september. Den finska systerföreningen har äskat på samarbete kring insamling av minnen. Tanken på upprättande av ett elektroniskt planscharkiv har inte avancerat.

Föreningen hoppas dock att coronaläget till hösten lättar, så att ett traditionellt utgivningstillfälle, eventuellt med ett seminarium kan anordnas som planerat i oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.